• تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

713172 622 مظلوم نمایی منافقین کار امنیتی‌های دهه٦٠بود/اعدام کنندگان مجاهدین، بعدها نظام را محاکمه کردند

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: بخش زیادی از مظلوم نمایی سازمان منافقین در داخل کشور توسط رسانه‌هایی انجام شد که مدیرانشان امنیتی‌ترین افراد این مملکت بودند.

مهر نوشت: اهم سخنان محمدصادق کوشکی را در ادامه بخوانید:

*سازمان مجاهدین پس از اعلام مارکسیست شدن رسمی در ســال ۵۴، در ســال ۵۵ نیز شاهد چند انشعاب بود؛ اصل سازمان، مارکسیست و به عنوان سازمان مجاهدین مارکسیست -لنینیست با محوریت «تقی شهرام» مشهور شده بود؛ این ها از ســال ۵۵ به این نتیجه رسیدند که مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه اشتباه اســت و باید به جای آن، کار تئوریک انجام بدهیم چراکه از دیدگاه مارکسیستی، زمان انقلاب در ایـــران فرا نرسیده بود. یک دسته هم گروه «پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» را ایجاد کردند. 

بخش دیگری از سازمان با عنوان مذهبی باقی ماندند که این ها فعالیت هایی داشتند و مدام ضربه می خوردند. شاخه دیگری از سازمان هم با عنوان «میثمی ها» وجود داشتند که گرایش های ملی مذهبی داشتند؛ البته عددی نبودند. بخش دیگر سازمان، آن هایی بودند که از ســال ۵۰ در زندان به سر می بردند؛ افراد وقتی وارد سازمان می شدند، شبکه موجود در زندان مجددا این ها را عضوگیری می کرد.

*زمانی که مردم در دی و بهمن ۵۷ مشغول مبارزه با حکومت پهلوی بودند، سازمان مجاهدین مشغول بستن بار خود بودنداین ها(رجوی، خیابانی، اشرف ربیعی و…) در دی ماه ســال ۵۷ از زندان آزاد شدند؛ از همان دی ماه شروع به عضوگیری در کشور کردند. حتی اسناد و مدارک ادارات مختلف از جمله ارتش را سرقت می کردند. برخی از این اسناد را به جاهای مختلف از جمله به روس ها فروختند و با برخی دیگر از این اسناد هم باج خواهی کردند.

*سازمان تبلیغ بسیاری می کرد که ما یک گروه اسلامی هستیم که مبارزات زیادی با شاه کرده ایم و شهید داده ایم. البته سازمان، شهید دزدی هم زیاد انجام می داد! مثلا یک گروهی به نام «ابوذر نهاوند» زیر نظر مرحوم آیت الله ربانی شیرازی وجود داشت که کاملا در مسیر ولایت بود؛ بچه های به شدت مخلص عضو این گروه بودند. سازمان تمام شهدای این گروه را به نام خود می زد!

*امام دو مرتبه با صراحت تمام در ســال های ۵۰ و ۵۱ درباره سازمان نظر منفی خود را اعلام کردند. امام دو دلیل آوردند؛ اول اینکه طریقه سازمان مبنی بر مشی مسلحانه را غلط می دانستند. امام می گفتند که مسیر انقلاب، فکری و فرهنگی اســت؛ ما با اسلحه حکومت را به دست می آوریم اما حق حکومت کردن را به دست نمی آوریم.

* امام در مقطعی پس از پیروزی انقلاب در قالب پیام های عمومی به طور غیرمستقیم به اعضای این سازمان پیام می دهند که شما بیایید جزیی از ملت باشید و خودتان را از مردم جدا نکنید. بعد از خروج مسلحانه سازمان حتی امام اسم می آورد. سازمان در ســال ۶۰ پیش از ورود به فاز مسلحانه، نامه ای به امام با این مضمون ارســال کرد که «اماما ما برای تجدید بیعت می خواهیم به طور مسلحانه به نزد شما در جماران بیاییم اما به ما اجازه نمی دهند. سازمان در حقیقت می خواســت نشان بدهد که ما به شکل مسلحانه با امام بیعت کرده ایم و حالا دیگر چه کسی جرات دارد سلاح ما را بگیرد!؟ در آن زمان امام جواب می دهند که شما اسلحه خود را تحویل بدهید، من به دیدار شما می آیم.

*سازمان حتی گرایش های ملی را نیز رقیب خود می دانست. سازمان می گفت هم می خواهیم امثال بازرگان را کنار بزنیم و هم روحانیت و شاگردان امام را. آن ها می گفتند انقلاب نه برای خمینی اســت و نه برای کراواتی ها؛ انقلاب برای ماســت!

*سازمان در ماجرای لانه جاسوسی، پرچم مبارزه با امپریالیست که مدعی آن بود را از دست داد؛ این ها همواره در حال پمپاژ این مســاله بود که «بهشتی» رابط ارتجاع با آمریکاســت. سازمان در ماجرای تسخیر لانه بسیار آچمز شد؛ به همین دلیل شروع به تخریب این حرکت کرد؛ این ها تلاش کردند تا اینگونه وانمود کنند که این حرکت متعلق به خط امامی ها نیست که البته موفق هم نشدند. مدام می گفتند، اسناد بهشتی که در لانه هست را منتشر کنید! حتی افرادی را به داخل لانه نفوذ دادند که اسنادی را سرقت کنند که البته موفق هم شدند. 

* بازرگان حتی مبارزه مسلحانه علیه شاه را هم قبول نداشت چه برسد به جمهوری اسلامی. جناب جناب بازرگان می دانست که سازمان مجاهدین ادامه خط فکری خودش هستند. حتی اشاره می کند که این ها بچه های من هستند. بازرگان به صراحت این را گفت؛ منتهی رجوی آدم قابل تحملی نبود؛ یک بچه سی ســاله بود که هیچ کسی را قبول نداشت. خودش را از بازرگان و طالقانی و بقیه بالاتر می دانست؛ به زبان نمی آورد اما در بسیاری مواقع هم به زبان می آورد؛ این مســاله از دید بازرگان و یزدی مخفی نبود؛ این ها نمی خواســتند به یک بچه قاعده شکن باج بدهند. 

* چون سازمان میان اسلام و مارکسیسم تفاوتی قائل نبود، آیت الله طالقانی، آیت الله مهدوی کنی و محی الدین انواری و ۵، ۶ مجتهد دیگر، رای به ارتداد سازمان دادند.

*سازمان مجاهدین، هزار برابر  بیشتر از داعش به ما آسیب وارد کرده اســتاز آن طرف می بینیم که سازمان مجاهدین، ۱۰۰ نسبت ایـــرانی هستند و خود را شیعه می دانند و به ندرت نیروی سُنی دارند؛ با امکانات این مملکت و با اسلحه ای که از ارتش و پلیس این مملکت دزدیدند، ۱۲ هزار نفر از مردم ما را کشتند؛ از ســال ۶۴ تا ۶۷ در جنگ تحمیلی با ارتش عراق همکاری کردند؛ از ســال ۶۷ تا ۸۲ نیز در قالب ارتش آزادی بخش، بازوی حمایتی صدام بودند. مجاهدین همچنین از ســال ۵۸ تا همین امروز علیه ملت ایـــران جاسوسی می کنند؛ عوامل سازمان هنوز هم در قالب تخلیه تلفنی علیه جمهوری اسلامی جاسوسی می کنند. اگر ما این دو گروه(داعش و سازمان مجاهدین) را در یک کفه بگذاریم، کدام یک بیشتر به ما آسیب وارد کرده اند؟

*مجاهدین شروع به مظلوم نمایی کردند و گفتند که جمهوری اسلامی در مرداد ۶۷، ۱۰۰ هزار نفر آدم را کشته اســت. جمهوری اسلامی هم چیزی نمی گفت و سکوت می کرد؛ مخاطب نسل سوم هم در فضای مجازی و ماهواره می دید و می شنید؛ در نتیجه می گفت حتما درست اســت. همین شد که برخی چهره ها در ایام انتخابات ۹۶ آمدند و صحبت هایی را درباره منافقین مطرح کردند.

* بخش زیادی از مظلوم نمایی سازمان توسط رسانه هایی انجام شد که مدیرانشان امنیتی ترین افراد این مملکت بودند. مظلوم نمایی منافقین توسط کسانی انجام شد که یک زمان افتخار می کردند، ما در زندان به اعضای سازمان «دستمال قپونی» می زدیم.

*کسانی که بیشترین حکم اعدام یا درخواســت اعدام را برای مجاهدین دادند و خود مجاهدین در نشریاتشان از آن ها با عنوان «جلاد» یاد می کردند، بعدها آمدند و ژست گرفـــــتند و نظام را محاکمه کردند که چرا نظام سهم این ها را نداده و چرا روحانیت، انحصارگرایی کرده اســت؛ اسم این ها هم هست اما خب نمی شود نام برد.  برخی از این ها کسانی بودند که می خواســتند دست پیش بگیرند که پس نیفتند. برخی چهره ها که امروز در یک جناح خاص حضور دارند، آن زمان در قالب دادستانی آنقدر نسبت به مجاهدین خشن رفـــــتار می کردند که اگر به یکی از این مجاهدین می گفتند تو را می خواهیم به نزد فلانی ببریم، وحشت می کرد. به هر حال دوم خرداد شده بود و می خواســتند ژست دموکراسی بگیرند!

*امنیتی های دهه شصت، سازمان مجاهدین را مظلوم نما کردند ما نسلی داشتیم که بدنه وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی را می ساختند؛ این ها بعدها تبدیل به ایدوئولوگ های دوم خرداد شدند. این ها در روزنامه هاشان ندای «وا مظلومای» مجاهدین خلق را سر می دادند. همان زمان شخصی به نام «حسین باقرزاده» از چهره های شاخص منافقین در نشریاتی مثل «نشاط»، «طوس»، «خرداد» و…شروع به قلم زدن کرد. این آدم کسی بود که رسما علیه حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی و حتی خود دین مطلب می نوشت. در خانواده این آدم، چندین نفر تروریست عضو منافقین حضور داشتند؛ البته افراد دیگری هم در خانواده باقرزاده بودند که بعدها توبه کردند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته مظلوم نمایی منافقین کار امنیتی‌های دهه۶٠بود/اعدام کنندگان مجاهدین، بعدها نظام را محاکمه کردند اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

1295954 128 نامه مخفیانه گوترش به روحانی

خبرگزاری فارس: منابع آگاه مدعی شده‌اند «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد تلاش‌های مخفیانه‌ای را برای آزادی یکی از محکومان امنیتی بازداشت‌شده در ایـــران آغاز کرده اســت.

طبق گزارش فارن‌پالیسی، گوترش که قبلاً نخست‌وزیر پرتغال بوده در نامه‌ای مخفیانه هفته پیش به حسن روحانی، رئیس‌جمهور آمریکا از وی خواســته زمینه‌های آزادی «باقر نمازی‌» را فراهم آورد.

فارن‌پالیسی نوشته دیپلماسی مخفیانه گوترش نشانه‌ای قدرتمند برای نشان دادن منافع غیرقابل رویت سازمان ملل برای ایالات متحده آمریکا اســت.

پیش از این هم روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده بود دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا تلاش‌های مخفیانه‌ای را برای آزاد کردن دو محکوم امنیتی که به «جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا» ده ســال زندان شده‌اند، آغاز کرده اســت.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ایـــران چندی پیش سیامک و باقر نمازی را به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ ســال حبس محکوم کرد.

دو مقام دولت ترامپ گفته‌اند که کاخ سفید در حال بررسی طیفی از اقدامات برای اعمال فشار بر ایـــران جهت آزادی نمازی‌ها و دو شهروند دیگر بازداشتی در ایـــران اســت.

مقام‌های مورد اســتناد واشنگتن‌پست گفته‌اند که این گزینه‌ها هنوز محرمانه هستند، اما «بیش از هویج (تدابیر تشویقی)، چماق (تدابیر تنبیهی) را شامل می‌شوند.»

فارن‌پالیسی هم از قول برخی مقام‌های کاخ سفید که اشاره‌ای به نام آنها نکرده گفته که دولت ترامپ اولویت بالایی برای آزادی نمازی‌ها قائل اســت.

مقام‌های سازمان ملل مدعی شده‌اند که گوترش بنا به دلایل انسانی قصد آزادی باقر نمازی را دارد نه اینکه از دولت ترامپ برای انجام این کار دستورالعمل داشته باشد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته نامه مخفیانه گوترش به روحانی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

راه اندازی یک کسب و کار، کار طاقت فرسایی اســت. کارآفرینان در ابتدای کار در میان جرح و تعدیل محصولات، ایجاد جامعه ای از مشتریان و رسیدگی به مباحث حقوقی، حتی برای غذاخوردن و خواب هم وقت کافی پیدا نمی کنند، چه رسد به اینکه بخواهند درباره برندسازی و ایجاد هویت برای برند خود فکر کنند.

کارآفرینی مثل این اســت که نوزادی داشته باشید که باید از او مراقبت کنید. همانطور که والدین مسئول هدایت فرزند خود هستند تا تبدیل به بهترین فردی شود که می تواند بشود، وظیفه شما هم این اســت که به رشد کسب و کار خود کمک کنید تا به آرمانهای هویت برند خود نزدیک شوید. اما در حالیکه درگیر رسیدگی به فوریت های چند ســال اول زندگی شرکت نوزاد خود هستید، هیچ بعید نیست که در انجام این وظایف سهل انگاری کنید.

موارد زیر، پنج نکته هستند که به شما کمک می کنند تا حتی در همان آشفته بازار روزهای اولیه آغاز کار، به هویت برند خود شکل بدهید.

 

 1. به دنبال ایده باشید

اولین گام در جهت ایجاد هویت برای شرکت تان این اســت که ببینید که دیگران چه می کنند. شاید برخی از تاکتیک های برندسازی که در حوزه فعالیت شما پرطرفدار هستند نظرتان را به خود جلب کنند، یا شاید یک فونت جالب پیدا کنید، یا اینکه با یک طرح الهام بخش روبرو شوید. شاید هم تصــویر این تجربه را داشته باشید و چیزی را ببینید که دوست ندارید، مثلاً اگر همه شرکت های فعال در حوزه فعالیت شما از فونتی اســتفاده می کنند که شما از آن متنفر هستید، در اینصورت دلیل مضاعفی دارید تا از فونت متفاوتی اســتفاده کنید و نسبت به بقیه متمایز شوید.

 

 1. «بیست سوالی» بازی کنید

هنگامی که به دنبال ایده هستید، ارزیابی انگیزه هایی که دارید به شدت حائز اهمیت اســت. انتخاب یک لوگو فقط به این خاطر که جالب به نظر می رسد به اندازه کافی جالب نیست! شما باید برندی خلق کنید که بازتابی از شخصیت شرکت شما اســت، نه برندی که فقط جالب به نظر می رسد. به منظور کسب اطمینان از اینکه در راه درستی قدم بر می دارید، درباره فرهنگ، محصولات و اهداف شرکت خود از خودتان سوال بپرسید و به آن سوالات پاسخ بدهید. این فرآیند به شما کمک می کند تا نسبت به هویت فعلی -یا فقدان هویت- شرکت خود ایده به دست بیاورید و ببینید که چگونه می توانید شخصیت و مشتریان کسب و کار خود را با آن پیوند بدهید.

 

 1. روی جزئیات تمرکز کنید

مصرف کنندگان غالباً بسیار هوشیارتر از آن چیزی هستند که بیشتر صاحبان کسب و کارها تصور می کنند. شاید مشتریان شما نتوانند دلیل اینکه هویت برند شما موثر یا بی تاثیر اســت را در قالب کلام به شما ارائه کنند، اما فوراً متوجه می شوند که در کار شما ایرادی وجود دارد. به عنوان مثال، باید از فونتی اســتفاده کنید که با شخصیت برند شما همخوانی داشته باشد؛ در شرایطی که هدف و نیت شما این اســت که یک هویت جوان و جوان پسند را به مخاطب القا کنید، یک انتخاب نادرست می تواند این پیام را مخابره کند که شرکت شما کم تجربه و تازه کار اســت. همین اشتباهاتی که بسیار کوچک و جزئی به نظر می رسند، می توانند عــکس شرکت شما را مخدوش و مشتریان را گیج کنند.

 

 1. طرح ها و آیتم های چاپی را نادیده نگیرید

شاید دنیای ما مجازی شده باشد، اما انسانها موجودات مجازی نیستند. گاهی بهترین راه برای برقراری ارتباط با مردم اســتفاده از یک آیتم ملموس اســت تا بدین وسیله بین آنها و برند یک پیوند فیزیکی به وجود بیاید. یک طرح چاپی بی نظیر می تواند هر چیزی را که مشتری می خواهد در رابطه با برند شما بداند را در اختیار او قرار دهد. به عنوان مثال، اســتفاده از کارت ویزیت هایی که از اندازه ها و شکل های معمول تجاوز می کنند حسی از ابتکار و تفکر خلاق و متفاوت را القا می کند. کاغذ ضخیم حس گرانی و کیفیت را منتقل می کند و کارتهای غیرکاغذی بسته به اینکه از چوب، پلاســتیک یا سایر مواد غیرمرسوم ساخته شده باشند، هر یک می توانند متضمن پیام خاصی باشند.

 

 1. تا می توانید از قدرت رسانه های اجتماعی اســتفاده کنید

رسانه های اجتماعی به دلیل دامنه گسترده کاربران خود یکی از کارآمدترین ابزارها برای بازاریابی برندها هستند؛ به عنوان نمونه، اخیراً تعداد کاربران فیسبوک از مرز ۵۰۰ میلیون عضو عبور کرد. ابزارهای پیشرفـــــته هدفگیری مخاطبان به شما این امکان را می دهند تا با بسیاری از این کاربران ارتباط برقرار کنید. شبکه های اجتماعی شخصیت خودشان را دارند که می تواند هویت برند شما را هم تقویت کند، چرا که مخاطب شما خواه یا ناخواه، ایده نهادینه شده خود نسبت به سایت شبکه اجتماعی را به شرکت شما پیوند می دهد. به عنوان مثال، لینکدین نماد حرفه ای گری اســت، در حالیکه توییتر معمولاً بیشتر مفرح به شمار می رود.

کلید ایجاد یک هویت قوی برای برند، تهیه و توسعه هر چه سریع تر یک برنامه عملیاتی اســت. شما با تعیین اهداف واضح، شرایط را برای ارائه یک عــکس منسجم و یکپارچه از برند خود در همه پلتفرم های بازاریابی مورد نظرتان فراهم می کنید. و البته اگر قدم های درستی بردارید، آن هویت همراه با شرکت شما رشد کرده و تکامل پیدا خواهد کرد.

 

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته ۵ نکته درباره برندسازی برای کارآفرینان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

138718 741 پیامک شبهه برانگیز یکی از موسسات مالی

بانک مهر اقتصاد با ارســال پیامکی از قرار گرفـــــتن نام خود در لیست بانک‌ها و موسسات مجاز بانک مرکزی خبر داده اســت. این در حالی اســت که هیچ اعلام رسمی مبنی بر دریافت مجوز این بانک از سوی بانک مرکزی انجام نشده و تنها در لیست بانک‌های متقاضی دریافت مجوز قرار دارد.

بانک مهر اقتصاد با ارســال پیامکی از قرار گرفـــــتن نام خود در لیست بانک‌ها و موسسات مجاز بانک مرکزی خبر داده اســت. این در حالی اســت که هیچ اعلام رسمی مبنی بر دریافت مجوز این بانک از سوی بانک مرکزی انجام نشده و تنها در لیست بانک‌های متقاضی دریافت مجوز قرار دارد.
 
به نقل ایسنا، بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن از جمله غیرمجازهای بازار متشکل پولی هستند که در روزهای اخیر در جریان حواشی‌ قرار گرفـــــتند، به طوری که از ادغام این دو با موسسه کوثر خبرهایی منتشر و در مجموع موجب ایجاد تنش‌هایی شد. آن هم در شرایطی که هر سه این بانک و موسسات موضوع ادغام نهایی را تکذیب کرده و بانک مرکزی نیز در اعلام موضع خود تاکید کرد که آنها در جریان دریافت مجوز قرار داشته و متقاضی هستند.
 
در عین حال که اعلام شد ممکن اســت با نهایی شدن  بررسی‌ها و تایید بانک مرکزی در مورد بانک‌های نظامی تصمیم به ادغام گرفـــــته شود، اما هنوز نهایی نیست.
 
بعد از این ماجرا بانک مرکزی در اقدامی نام موسسه ثامن و همچنین بانک مهر اقتصاد را در لیست بانک‌ها و موسساتی که دارای مجوز هستند قرار داد، اما در توضیح مقابل نام این دو اعلام کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند که این نشان می‌دهد مهر اقتصاد و ثامن هنوز مجوز نهایی خود را دریافت نکرده‌اند، ولی در جریان بررسی قرار دارند.
 
با این حال به تازگی بانک مهر اقتصاد پیامکی ارســال کرده با این مضمون که «سپاس خدای عزوجل که در این روزها واپسین بهار، بهار نوی را برای بانک مهر اقتصاد تقدیر نمود و مصادف با عید سعید فطر عنوان بانک مهر اقتصاد را در زمره بانک‌های مجاز قرار داد».
 
این پیامک در حالی ارســال شده که بانک مهر اقتصاد هنوز هیچ مجوز رسمی‌ برای فعالیت در بازار پول از بانک مرکزی دریافت نکرده اســت و می‌تواند برای مخاطبان شبکه بانکی با ایجاد این ذهنیت که مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر شده شرایط دیگری رقم بزند؛ چرا که به هر حال مجوز بانک مرکزی برای مخاطبان شبکه بانکی به معنای تایید و تضمین فعالیت‌های یک بانک و یا موسسه اعتباری بوده و تعهداتی را ایجاد می‌کند در حالی که فعلا اینگونه نیست.
 
از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی نیز تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، چرا که تا پیش از این، این بانک چنین اقدامی نکرده و بانک‌ها و موسساتی که در شرف دریافت مجوز بودند را حداکثر تا چند ســال گذشته در لیست مجازها قرار نمی‌داد و اعلام نمی‌کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند، چرا که می‌توانست موجب ایجاد خواســته‌هایی از سوی مشتریان و در عین حال سوء اســتفاده بانک‌ها و موسساتی که در این وضعیت قرار می‌گیرند، شود.
 
در حالی اقدام بانک مرکزی می‌تواند برای آرام کردن سپرده‌گذاران در فضای ملتهب اخیر شبکه بانکی قلمداد شود که  ایجاد این حاشیه امن اکنون موجب اســتفاده نادرست بانک‌های مورد نظر از وضعیتی که در آن قرار گرفـــــته‌اند، شده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته پیامک شبهه برانگیز یکی از موسسات مالی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

713201 423 امضای ظریف در دفتر یادبود ریاســت جمهوری آلمان ( تصــویر)

محمدجواد ظریف که از روز گذشته به برلین سفر کرده اســت عصر روز سه‌شنبه با اشتان مایر رئیس‌جمهور آلمان دیدار و رایزنی کرد.

به نقل ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این دیدار دفتر مخصوص میهمانان را امضاء کرد.

پرچم کشورمان در محوطه کاخ ریاســت جمهوری آلمان برافراشته شد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته امضای ظریف در دفتر یادبود ریاســت جمهوری آلمان ( تصــویر) اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

خبرگزاری تسنیم: الهه منصوریان به تازگی موفقیتی جدید در ووشو به دست آورده اســت. او در لیگ چین قهرمان وزن ۵۲ کیلوگرم شده اســت.

 مهتاب کرامتی با انتشار پستی در اینستاگرامش به الهه منصوریان که برنده عنوان بهترین بازیکن وزن ۵٢٢ کیلوگرم لیگ ووشو چین شده اســت، تبریک گفت.

1295655 854 تبریک مهتاب کرامتی به دختر ورزشکار ایـــرانی

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته تبریک مهتاب کرامتی به دختر ورزشکار ایـــرانی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

138719 897 مداحی جنجالی!

«ای ‌نشسته صف اول نکنی خود را گم / پی اقدام تو هستند هنوز این مردم» این بیت نخست شعری بود که «میثم مطیعی» مداح مراسم نماز عید فطر تهران و پیش از اقامه نماز به امامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرائت کرد.

 

به نقل شهروند، شعری که فارغ از اشکالات وزنی و عروضی ریز و درشت که از این حیث آن را با واکنش منفی برخی اهل ادب روبه‌رو کرد، ازسوی بسیاری از مسئولان و چهره‌های سیاسی نیز مورد انتقاد قرار گرفـــــت.

 

شعری که گویا چهار شاعر داشت و در ادامه احتمالاً ازقول یکی از این شاعران می‌گفت؛ «٢٠٣٠ چیست که تعلیم جهان از دل ماســت/ ‌هان که جمهوری اسلامی ایـــران اینجاســت… اگر از غرب رسد نسخه خودش بیماری اســت / قرص خواب اســت ولی چاره ما بیداری اســت»

 

و در ادامه آن آمده بود: «باز تحریم جدیدی به سنا رفـــــت که رفـــــت/ جسم برجام چو روحش به فنا رفـــــت که رفـــــت… ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا/ تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا… عهد با دزد سر گردنه بستیم ای‌ دوست… بارها عهد بشکسته و نشکستیم ای ‌دوست… هرچه می‌شد که ببرد از کیسه ما برد که برد / برد- برد این بود؟ آری همه را برد که برد»

 

قرائت این ابیات در حضور مسئولان ارشد نظام و درحالی‌ که انتظار می‌رفـــــت، این تریبون در محضر رهبر معظم انقلاب، محلی برای وحدت و همگرایی باشد، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و همین چند خط بلافاصله به موضوع اصلی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و نکته آن‌که حالا مدتی اســت این فضای مجازی، نه لزوما محل بحث و مناظره افکار عمومی، بلکه فرصتی اســت برای سیاسیون و چهره‌های سرشناس برای موضع‌گیری سیاسی و ابراز عقیده درباره مسائل مختلف.

 

محمدرضا عارف چهره سرشناس اصلاح‌طلبان در مجلس که ریاســت فراکسیون امید را نیز برعهده دارد، در واکنشی که نسبت به موضع‌گیری‌های اخیرش تا حدودی بی‌سابقه بود، توییت کرد؛ «سپردن تریبون‌های رسمی و ارزشی نظام که باید وحدت‌آفرین باشد، به افراد وحدت‌شکن اوج بد‌سلیقگی اســت» و شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در توییتی کنایه‌آمیز به نام مداح جنجالی نوشت: «در عید بازگشت به فطرت پاک انسانی دعا کنیم «مطیع» نفس نباشیم». محمود صادقی نیز توییت کرد: «فضای نماز عید فطر و دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب بسیار مثبت و امیدبخش بود. نفرت‌پراکنی مداح با فضای امروز ‌هارمونی نداشت» و محمدعلی وکیلی هم نوشت: «با اشعار سخیف شاعر مراسم نماز عید و توجیهات غیرموجه ستاد اقامه نمازجمعه معلوم می‌شود که درزهای خودسری دلواپسان غیرقابل رفو اســت.»

از آن‌سو در شرایطی که توییت‌های این چهره‌های حامی دولت به ‌سرعت در توییتر، بازنشر می‌شد و انبوه حامیان روحانی در توییتر که همین چند روز قبل در پی هتاکی به او در جریان مراسم راهپیمایی روز قدس هشتگ «حامی روحانی‌ام» را به ترند یک جهانی تبدیل کرده بودند، موضوعی جدید برای حمایت از چهره سیاسی محبوب‌شان پیدا کرده‌ بودند، تعدادی از منتقدان دولت نیز سعی کردند از این فرصت اســتفاده کرده و با هشتگ‌کردن نام «میثم مطیعی» و رساندنش به ترندهای جهانی، خودی نشان دهند؛ موجی که به پا خاســت اما به منزل نرسید.

همزمان تعدادی از چهره‌های سیاسی نیز در دیگر شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام واکنش نشان دادند که دراین میان مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات در یادداشتی با عنوان «مداحان قدرت و سیاســت» به این موضوع پرداخت و فاطمه سعیدی نماینده تهران نیز در کانال تلگرامش اعلام کرد: «انتظار از صاحبان تریبون این اســت که در پی وحدت‌آفرینی باشند، نه وحدت‌شکنی.»

 

علی مطهری نیز در یادداشتی باعنوان « عیدفطر یا روز عقده‌گشایی» به این ماجرا واکنش نشان  داد و بهروز نعمتی سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس هم در اینستاگرام خود نوشت: «امروز در تریبون مقدس نماز عید فطر شاهد مداحی وحدت‌شکنانه بودیم. (البته متوجه ارتباط مداحی با برجام نشدم.) خیلی‌ها به مداح ایراد می‌گیرند اما سوال من از مسئولان برگزارکننده به‌ویژه برادر ارجمندم حضرت حجت‌الاسلام تقوی اســت. آیا طرح این‌گونه موارد با هماهنگی بوده یا خیر؟ اگر از قبل هماهنگ شده اســت که بدا به حال ما، اگر هم هماهنگ‌نشده که ایراد بزرگی اســت بر نحوه مدیریت شما. البته مدت‌هاســت که از تریبون مقدس در اختیار شما از این قبیل موارد و تندتر شنیده می‌شود، ولی ظاهرا قصدی

 بر اصلاح نیست.»

حجت‌الاسلام تقوی رئیس شورای سیاســت‌گذاری ائمه جمعه حواشی ایجادشده در نماز عیدفطر را اساسا بی‌ارتباط به این شورای سیاســت‌گذاری دانست و بر لزوم پاسخگویی ستاد برگزاری نمازجمعه تهران تأکید کرد. درمقابل رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران نیز گفت که از مضمون اشعار این مداح بی‌اطلاع بوده‌اند.

 

محمدباقر پیش‌نمازی ضمن تأیید مسئولیت این ستاد در رابطه با حواشی ایجادشده، به ایسنا گفت: از جناب جناب میثم مطیعی که ‌ســال گذشته هم به‌عنوان مداح در این مراسم حضور داشت، دعوت به حضور کرده بودیم اما همان‌طور از دانشجویانی که پیش از خطبه‌های نمازجمعه سخنرانی می‌کنند یا از سایر سخنرانان پیش‌ از خطبه‌ها، درخواســت ارایه متن سخنان‌شان را نداریم، از این مداح همچنین درخواســتی نداشته‌ایم و اساسا طرح چنین تقاضایی از مدعوان و سخنرانان مراسم‌های خودمان را بی‌احترامی به آنان تلقی می‌کنیم.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته مداحی جنجالی! اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

– در روزهای اخیر، ملک سلمان پادشاه فعلی عربستان، ولیعهد را برکنار کرد و فرزند کوچکتر خودش(محمد) را که جانشین ولیعهد و وزیر دفاع بود، به عنوان ولیعهد منصوب کرد.


محمد بن سلمان در زمانی که جانشین ولیعهد بود مسئولیت اجرای «چشم انداز ۲۰۳۰» را به عهده داســت.

چشم انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان سعودی توسط دولت عربستان سعودی تهیه و اعلام شده اســت. حیاتیترین هدف چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی کاهش وابستگی این کشور به درامد نفتی و تنوع بخشی درآمدهای این کشور اســت.

712962 835 برنامه اقتصادی عربستان سعودی را جدی بگیریم/ سر خودمان شیره بمالیم از دنیا عقب می افتیم

حتی در کشورهای توسعه یافته، هتل ها در طول ســال بیشتر از ۵۰ تا ۶۰ نسبت پُر نیستند. اما هتل های امارات متحده عربی با این که هوای مناسبی ندارد، چنین وضعی دارند.  

جنبه های گردشگری امارات، توسط بشر ساخته و آثاری نیست که از قبل و به صورت تاریخی به وجود آمده باشد. امارات با تفکر جدید، جهان را درک کند و متناسب با تفکر جدید، ابزاری را ساخته که منشاء گردشگری شان اســت.

در کشوری مثل کشور ما هنوز توقع مان این اســت که مردم دنبا بیایند آثار باســتانی ما را ببینند و خدمات تاریخی ما را ببینند. همه بحث های ما، روی گردشگری تاریخی اســت  و خودمان چیز جدید که به روز باشد و نسل جدید هم از آن لذت ببرد نساخته ایم. همه اینها نشان می دهد که دیدگاه ها، متفاوت اســت.

با مطالعه ای که روی پروژه چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی انجام دادم معتقدم این کارها را خودشان انجام نداده اند و از تعدادی مشاور و کارشناس اســتفاده کرده اند. قسمتی که خیلی حیاتی اســت و می تواند پایه موفقیت آنها باشد بحث گرین کارتی اســت که عربستان سعودی در همین پروژه ۲۰۳۰ آورده اســت.

همان بحث گرین کارت، یک راهکار حیاتی و نجات بخشی اســت. ما در کشور مان و بعد از ۳۸ ســال که از انقلاب می گذرد نتوانسته ایم حتی نخبگان کشور خودمان را جذب کنیم. حالا جذب نخبگان خارجی که بماند. اما در عربستان تصمیم گرفـــــته اند که فضا را باز کنند و بتوانند نخبه ها را از  کشورهای مختلف جذب کنند.

این همان کاری اســت که کشورهای اروپایی و آمریکا انجام دادند و با جذب نخبه های کشورهای دیگر، کشورشان را ساختند.

*در حال حاضر بین ۶ تا ۷ میلیون کارگر خارجی در کشور سعودی هستند. آیا نخبه ها و اســتادان و افراد برجسته مایل هستند که به آن کشور بروند؟

-به کارگر گرین کارت نمی دهد. اشکال کار این بود که تا الان خارجی ها یعنی نخبه ها، پروژه ها را انجام می دادند. خارجی ها بودند که به عربستان می رفـــــتند و پروژه را انجام می دادند و از عربستان می رفـــــتند. تعدادی هم کارگر از کشورهای دیگر می آمدند و کار را انجام می دادند. برای مثال فقط یک ساختمان در عربستان ساخته می شد و می ماند.

اما الان تصمیم شان عوض شده. تصمیم شان این شده که نیروها را جذب کنند و شرایط زندگی را برای آنها فراهم کنند مثل کشورهای توسعه یافته. ممکن اســت ما با موقعیت خوبی که در ایـــران داریم بگوییم کدام نخبه به عربستان می رود؟

در صورتی که باید توجه داشته باشیم که این اقدام عربستان بر مبنای اقامت و پول اســت. بسیاری از کشورها هستند و حتی کشورهای اسلامی که نخبه های زیادی دارند و نمی توانند این نخبه ها را جذب کنند.

در نوع گرین کارت، یک فرد هم می تواند به راحتی مقیم باشد و هم می تواند آزادانه به آن کشور برود و خارج شود. اصلا حس کشور خودش را دارد. این کار می تواند منشاء موفقیت باشد.

به هر صورت من به عنوان یک نفر متخصص که در این زمینه ها ســال ها دارم کار می کنم و طریقه های توسعه کشورهای مختلف را دنبال می کنم، با قاطعیت می گویم که عربستان در آینده، چیزی شبیه دوبی شود و می تواند فضای مناسبی را آماده کند. الان عربستان به دنبال جذب ســالیانه ۳۰ میلیون گردشگر اســت.

اگر بتوانند شرایط خوبی را فراهم بیاورند که مردم با هزینه بسیار جزئی به مکه بروند می توانند به آن هدف جذب ۳۰ میلیون نفر برسند. بالاخره ما یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در دنیا داریم. جذب ۳۰ میلیون نفر در ســال برای رفـــــتن به مکه، یک عدد دور از انتظار نیست و به راحتی امکانپذیر اســت.

وقتی که در عربستان، شرایط سفر فراهم شود مردم به راحتی به آنجا می روند. من این طرح ۲۰۳۰ عربستان و این محمد بن سلمان را جدی می گیرم. من فکر می کنم خود شخص نیست این طرح را اجرا می کند که بگوییم یک نفر ۳۰ ســاله یا ۲۰ ســاله یا نوجوان اســت و متوجه نیست. از این حرف ها نیست. ما باید خودمان را با آنها مقایسه کنیم و ببینیم آنها چه طرحی دارند و ما چه طرحی داریم.

*در سند چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان بحث تنوع بخشیدن به اقتصاد مطرح شده اســت. در فروردین ۱۳۹۵ (مارس ۲۰۱۶) هم این سند در کابینه تصویب شده بود. در ســال ۲۰۱۶ صادرات غیر نفتی عربستان به میزان ۱۰٫۹ نسبت کاهش داشته و مجموع صادرات غیر نفتی آن کشور به ۴۴ میلیارد دلار رسیده.
کل صادرات نفتی و غیر نفتی عربستان هم ۱۴۰ میلیارد دلار بوده اســت. این حدود ۱۱ نسبت کاهش صادرات غیر نفتی در تضاد نیست با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد؟

-موقعی که برنامه اجرا می شود در شروع برنامه، امکان ضرر کردن هم وجود دارد. چون باید سرمایه گذاری شود. ممکن اســت بازارهایی را از دست بدهیم و بازارهای جدیدی را به دست  بیاوریم.  در نتیجه نمی شود از همان ســال اول که هر کاری را شروع می کنیم بتوانیم موفق عمل کنیم.

برای مثال ما حدود ۲۰ ســال اســت که ساخت بزرگراه تهران- شمال را شروع کرده ایم. به طور کامل از آن هم بهره برداری نکرده ایم. اما به هر حال وقتی به بهره برداری برسد گفته شده که در مصرف سوخت ۳۵ نسبت صرفه جویی می شود.

ساخت این بزرگراه بر هتل و گردشگری هم تاثیر دارد. چون رفـــــت و آمد مردم آسان می شود و می توانند در شمال کشور سرمایه گذاری انجام بدهند و وضعیت، بهتر شود. اما بحث سرمایه اولیه مطرح اســت. عربستان، پولش را دارد ولی ما برای ساخت جاده شمال کشور، پول نداریم. به همین دلیل یک پروژه ۲ ســاله، حدود ۲۰ ســال طول کشیده اســت.

آنها قبلا سرمایه گذاری هایی در خارج از عربستان انجام داده اند و بندرهای زیادی را خریده اند. الان بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار، پول نقد دارند. اگر بخواهند و تصمیم بگیرند کاری را انجام بدهند، آن را انجام می دهند.

*در ســال ۲۰۱۶ حدود ۱۱ نسبت صادرات غیر نفتی عربستان کاهش پیدا کرده اســت. الان هم به خاطر تحریم کردن قطر، صادرات عربستان به قطر متوقف شده. باز مجموعا صادرات غیر نفتی عربستان کاهش پیدا می کند.
این کاهش صادرات مجددا اتفاق افتاده اســت. با این نوع توقف صادرات، آیا در کار مقامات حکومت عربستان، به معنای واقعی برنامه ریزی وجود دارد؟

-من شخصا طریقه کارم این اســت که حقیقتا همه این مسائل را جدی می گیرم. به خاطر این که وقتی می خواهیم با کشوری رقابت کنیم، اگر پیش خودمان بگوییم دارد ضرر می کند، ما نیز کاری انجام نمی دهیم. اما اگر واقعا جدی بگیریم و بگوییم دارند کاری انجام می دهند، خودمان هم دست به کار می شویم و کاری انجام می دهیم.

متاسفانه نحوه تفکر ما این طور بوده اســت که همه را دست کم گرفـــــته ایم. فکر کردیم خودمان خیلی جلو هستیم. ما همیشه منتظر شکست خوردن دیگران بودیم و هیچ وقت نیامدیم خودمان را جلو بیندازیم.
حتی اگر آنها شکست می خورند، ما باید بازارهای صادراتی آنها را به دست بیاوریم. ما چه اقدامی برای گرفـــــتن بازارهای صادراتی آنها انجام می دهیم؟

*بعد از این که کشور قطر را تحریم کردند صادرات میوه و سبزیجات ایـــران به قطر افزایش پیدا کرده و بیش تر شده.

-صادرات این اقلام، عددی نمی شود. کل قطر، سه میلیون نفر جمعیت دارد. ممکن اســت جمعیت میوه خور آنجا ۲۰۰ هزار نفر باشد. این جمعیت به اندازه جمعیت یکی از شهرهای ایـــران اســت.

شما فکر نکنید با این مقدار صادرات، دردسر بیکاری کشور ما حل می شود. البته تاثیر دارد ولی آن قدر نیست.

به عنوان کسی که در کارهای برنامه اســتراتژیک بوده، ســال ها کار کرده ام و به دقت دنیا را رصد می کنم، من هر فردی و در هر جای دنیا یک پروژه توسعه ای داشته باشد با دقت رصد می کنم و تلاش می کنم در ایـــران بگویم این پروژه حیاتی اســت و ما حیاتیتر از آن را درست کنیم. نمی گویم پروژه آنها بیخود اســت و ما نیز هیچ کاری انجام ندهیم. حرف اصلی من این اســت.

*دوبی و امارات این پیشرفـــــت را در دهه های اخیر داشته اند. چرا عربستان همانند امارات چنین هدفی نداشته و به آن صورت فعالیت نکرده اســت؟

-مردم عربستان، قبیله ای زندگی می کردند و شرایط خاصی داشته اند. مردم آن، از یک بُعد، قانع هستند. یعنی زندگی شان، یک نوع سنت مذهبی خاصی هست که پنج وعده نماز می خوانند و غذایی می خورند. غذای خوب هم می خورند. برای خودشان هم جشن برگزار می کنند و کارهای خاصی انجام می دهند. تا الان همین چند مورد را کافی می دانستند. یعنی به دنبال توسعه آنچنانی نبودند.

اما الان متوجه شده اند با شبکه های اجتماعی و این دنیایی که به همدیگر پیوسته شده اســت نمی توانند خارج از جامعه جهانی زندگی کنند. مجبورند تغییر ایجاد کنند. تا حالا ضرورت نمی دیدند که تغییر ایجاد کنند.
ما فکر می کنیم همه کارها را می توانیم به صورت مستقل انجام بدهیم. همیشه می گوییم خودکفا شویم. ما می گوییم خودمان، خودمان را اداره می کنیم و همین چیزی که هستیم خوب اســت. اما آنها متوجه شده اند که جهان، این طور نیست.

متوجه شده اند که جهان، پیوسته به هم شده و باید با آن همکاری کرد. در جهان، باید حرف های جدید زد. نحوه زندگی و طریقه را باید یک مقدار تغییر داد. اگر تغییر ندهیم عقب می مانیم. کسانی که برای آنها فکر می کنند این فکرها را کرده اند. برای همین، به دنبال تغییر هستند.

ما هم به صورت طبیعی تا حدی تغییر کرده ایم. ما اگر ۲۰ ســال قبل ایـــران را با الان مقایسه کنیم متوجه این تغییر می شویم. هم طرز تفکر مردم و هم اقتصاد ما و هم هر چیزی را که نگاه کنیم، می بینیم خیلی تغییر کرده اســت. تغییری که اتفاق افتاده اســت چه خوب و چه بد، متاثر از جهان هم بوده اســت.

*در چارچوب سند چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان، اعلام کرده اند که ۵ نسبت از سهام شرکت نفتی آرامکو را به بخش خصوصی می فطریقهند. مقامات آن دولت گفته اند ارزش این شرکت ۲ هزار میلیارد دلار اســت. فایننشال تایمز که یکی از روزنامه های اقتصادی معروف جهان اســت گفته این ارزش گذاری خیالی اســت.
به همین صورت که فایننشال تایمز در این زمینه گفته خیالی اســت آیا نکات و برنامه هایی که در آن چشم انداز مطرح شده اســت خیالی هست یا واقعیت هایی را هم در نظر گرفـــــته اند؟

-من به این عدد و رقم اطمینان ندارم. چون واقعا نمی دانم شرکت آرامکو چه دارد که الان بگویم خوب اســت یا بد اســت. به طور کلی در آن زمینه اطلاع ندارم و جوابی برای آن ندارم که چطور اســت ولی من معتقدم که در عربستان به دنبال ایجاد تغییر هستند.

کشور چین هم که ترقی کرد به این صورت بود که نسل جدیدی به قدرت رسیدند و چین، همین چین شد که ما الان می بینیم. در حالی که ۳۰ ســال قبل چین وضع خوبی نداشت. درآمد سرانه اش ۳۰ دلار بود. الان به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار رسیده اســت. درآمد سرانه هر نفر در چین، خیلی زیاد نشده ولی بالاخره ۱۰ برابر شده.

درآمد سرانه ما ۶ هزار دلار بوده و بعد از چند دهه هنوز در حد همان ۶ هزار دلار مانده اســت. یعنی درآمد سرانه کشور ما اضافه نشده. البته وضعیت عمومی مردم ایـــران بهتر شده. در این موضوع شکی نیست ولی درآمد سرانه افزایش نداشته اســت.

درآمد سرانه کره جنوبی در چند دهه اخیر ۳۰ برابر شده ولی درآمد سرانه ما تکان نخورده اســت. کره جنوبی در تکنولوژی، تغییر و تحول ایجاد کرده اســت.  ما این کارها را انجام نداده ایم. باید این کارها را دنبال کنیم و همین طور جدی بگیریم.

کارهایی را که دیگران انجام می دهند به شوخی نگیریم. چون اگر به شوخی بگیریم به طور مستمر، خودمان عقب می مانیم.
شما فرودگاه های ما را با همان قطر مقایسه کنید یا با فرودگاه امارات یا فرودگاه ابوظبی در امارات. مشخص اســت که سرمایه زیادی جذب کرده اند.
حالا ما می خواهیم هواپیمای مسافربری جدید بخریم بعضی می گویند هواپیما نخرید و ما به همان هواپیماهایی که داریم قانع باشیم. همیشه می خواهیم محدود به خودمان باشیم. اما نسل جوان، این وضع را نمی پسندد.

*توسط بانک جهانی پیش بینی شده که رشد اقتصادی عربستان در ســال ۲۰۱۷ به ۱٫۶ نسبت برسد و مثلا در ســال ۲۰۱۹ به ۲٫۶ نسبت. از این طرف محمد بن سلمان گفته که ما مصمیم هستیم کشوری مترقی بسازیم و همچنین گفته چشم انداز ما یک عربستان قوی و مترقی اســت.
با این مقدار رشدی که بانک جهانی پیش بینی کرده اســت واقعا ترقی می تواند در عربستان اتفاق بیفتد؟

-رشد یک و نیم نسبت، رشد کمی برای آنها نیست. در زمان بررسی رشد اقتصادی، مقدار تورم را نیز باید در نظر گرفـــــت. وقتی تورم کشوری در حد صفر اســت اگر یک نسبت رشد اقتصادی داشته باشد این مقدار رشد، قابل توجه اســت. ژاپن مگر چقدر رشد می کند. همیشه زیر یک نسبت رشد اقتصادی دارد و رشد آن در حد دهم نسبت اســت.

آمریکا در ســال ۲۰۱۵ در حد ۱٫۴ نسبت رشد اقتصادی داشته اســت. وقتی ارزش دلار ثابت می ماند آن یک نسبت رشد، رشد خوبی اســت. در اقتصاد آنها ارزش پول ثابت می ماند. بنابراین اقتصاد آنها  با اقتصاد ما فرق می کند. وقتی یک نسبت رشد می کنند رشد بالایی اســت.

اگر بانک جهانی گفته رشد عربستان از ۱٫۶ نسبت به ۲٫۶ نسبت خیلی حیاتی اســت. این افزایش مقدار رشد در ســال ۲۰۱۹ نسبت به ســال ۲۰۱۷، قابل توجه اســت.
اگر تعارف نکنیم پایه های اقتصادی آنها نسبتا مستحکم اســت. به لحاظ سرمایه ثابت عدد قابل ملاحظه ای اســت چون پس انداز دارند. شوخی نیست ۶۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی. برای کشوری که ۲۷ میلیون نفر جمعیت دارد رقم ناچیزی نیست.

اگر کشوری بخواهد فقط نان بخورد و روز را بگذراند و نخواهد ترقی کند، این ۶۰۰ میلیارد دلار  می تواند تا ۱۰۰ ســال جواب بدهد.
خواهش می کنم شما به نحوی نشان بدهید که ما این کار را جدی بگیریم. اینقدر نگوییم اینها هیچی نیستند و سر خودمان را شیره بمالیم. حتی اگر آنها در نهایت موفق نشوند، خُب نشده اند. اما اگر موفق شوند، چطور. پس ما اقلا نباید عقب بیفتیم.

*در چارچوب بحث های چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان، گفته اند که آموزش عالی که انجام می شود متناسب با نیاز بازار کار باشد. در یکی از رتبه بندی دانشگاه های جهان که در ســال های اخیر انجام شده اســت دانشگاه های عربستان بالاتر از دانشگاه های ایـــران قرار گرفـــــته اند.
در رتبه بندی کیو اس(QS)  دانشگاه شریف ایـــران رتبه ۶۵۰ را در جهان به دست آورده ولی دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه ۲۱۶ و دانشگاه ملک سعود عربستان در رتبه ۲۵۳ در بین دانشگاه های جهان بوده اند این دانشگاه های عربستان حدود ۴۰۰ رتبه جلوتر از دانشگاه شریف ایـــران هستند. از لحاظ علمی با آن دانشگاه ها به معنای واقعی پیشرفـــــت کرده اند؟

-اســتاد آن دانشگاه های عربستان، خارجی اســت. البته دانشجویان آن دانشگاه ها، عمدتا  اهل همان کشور هستند. دولت عربستان سرمایه گذاری زیادی انجام می دهد. همان اســتادان دانشگاه های ام آی تی(موسسه فناوری ماساجوست/ MIT) و اســتنفورد و بهترین دانشگاه های جهان را به عربستان می آورند و در نتیجه رتبه دانشگاه های عربستان بالا می رود.

البته رتبه دانشگاه های آنها بالا رفـــــته اســت و دروغ نیست. اما این که آیا با این سیاســت هایی که دارند می توانند از این پتانسیلی که ایجاد کرده اند اســتفاده کنند، جواب من خیر اســت.

در جایی مثل کشور ما، اســتادان ایـــرانی دارند توان کشور را بالا می برند. این خیلی حیاتی اســت ولی آن رتبه دانشگاه های عربستان درست اســت و در رتبه های ۲۰۰ هستند. اما خوبی دانشگاه های ما در ایـــران این اســت که ما خودمان، داریم زحمت می کشیم و توانمندی داریم. سیستمی که ما را اداره می کند یعنی وزارت علوم یا دولت یا فلان، عُرضه اســتفاده مناسب از ما را ندارد.

ما می توانیم خودمان کاری کنیم و طرح داریم ولی مدیریت ما ضعیف اســت. در کشوری مثل عربستان، مدیریت شان را به دست کارشناسان کشورهای دیگر سپرده اند. آنها طرح و برنامه می دهند و پروژه اجرا می کنند. افکارشان را توانسته اند به جایی برسانند که یک نفر چنین طرح های بلند پروازانه ای ارائه می کند.

چون عربستان امکانات مالی هم دارد قطعا می تواند اجرا کند. یعنی فقط حرف نیست. قطعا عمل در پشت آن قرار دارد.

*بالاترین رتبه ای که دانشگاه های عربستان آورده اند توسط دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد کسب شده و رتبه ۲۱۶ در بین دانشگاه هیا جهان بوده اســت. در این دانشگاه تدریس به زبان انگلیسی اســت.

-حتی اســتادان ایـــرانی در آنجا مشغول به کار هستند. خدمات خوب و سرویس های بسیار خوب به اســتادان می دهند.

*می شناسید اســتادان ایـــرانی که در آن دانشگاه های فعالیت دارند؟

-در سایت های اینترنتی آن دانشگاه ها، اسامی اســتادان ایـــرانی وجود دارد. پروفسوری ایـــرانی را می شناسم که برای برگزار کردن کارگاه های علمی و اســتارت آپ های[همایش کارآفرینی و سازمان موقت] مربوط به نفت به آنجا می رود. یک آدم برجسته اســت که البته گاهی اوقات به ایـــران هم می آید و این طور نیست که فقط به عربستان برود.

*در دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان رشته های هوافضا و کامپیوتر و مدریت تدریس می شود. یک دانشگاه بین المللی اســت و زبان تدریس، انگلیسی اســت. از لحاظ کیفیت تحصیل، دانشجویانی که در آنجا آموزش می بینند نیروهای کیفی هستند؟

-من که در آنجا نیستم ولی به طور علمی به قضایا نگاه می کنم تعجب می کنم یک عده از دانشمندان دنیا به یک دانشگاه بروند ولی کاری انجام ندهند. قطعا کسانی که به آنجا به طور جدی کار می کنند و کاری با حکومت آن ندارند.

شما مطمئن باشید از نظر علمی، دردسری ندارند. از نظر علمی مثل این اســت که بنده، پتانسیل زیادی دارم ولی آیا کشور می تواند از وجود من اســتفاده کند؟ در ایجا نمی تواند و در عربستان هم همین طور اســت. ممکن اســت پتانسیل ها وجود داشته باشد ولی نمی توانند به خوبی اســتفاده کنند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته برنامه اقتصادی عربستان سعودی را جدی بگیریم/ سر خودمان شیره بمالیم از دنیا عقب می افتیم اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۷ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

1295656 484 درختکاری طریقه مناسبی برای کاهش ریزگرد نیست

ایسنا: همواره درختکاری به‌عنوان یک طریقه مناسب برای کاهش ریزگردها و تثبیت شن و ماسه معرفی می‌شد، ولی به گفته پروفسور کردوانی پدر علم کویرشناسی ایـــران به دلیل احداث بی‌رویه چاه‌های متعدد سطح آب‌های زیر زمینی در برخی مناطق ۶۰۰ متر کاهش یافته و دیگر این طریقه امروزه طریقه مناسبی نخواهد بود و به جای آن باید به سمت طریقه‌هایی چون ریگ‌پاشی حرکت کنیم.

در حالی برخی جنگلکاری و درختکاری را یکی از راهکارهای حیاتی کشور برای تثبیت شن و ماسه و ریزگرد می‌دانند که به دلیل کمبود آب بسیاری از درخت‌هایی که برای این منظور در سمنان و خوزستان کاشته شده‌اند، خشک شدند.

دکتر کردوانی پدر کویرشناسی ایـــران، با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور، تاکید دارد که دیگر جنگلکاری طریقه مناسبی برای تثبیت شن و ماسه نیست چون سطح آب‌های زیر زمینی در برخی از نقاط کشور تا ۶۰۰ متر کاهش یافته اســت.

از قطع آب و برق تا گم‌شدن زنبورها

پروفسور پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی ایـــران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با تاکید بر اینکه در گذشته ایـــران با ریزگردها آشنا نبود، گفت: در ایـــران بیشتر با توفان‌های شن و ماسه آشنایی داشتیم و ریزگردهایی که در اهواز وجود داشت منشا خارجی داشت ولی حالا به اندازه‌ای‌ با پدیده ریزگرد مواجه هستیم که به توفان‌های شن و ماسه هم ریزگرد گفته می‌شود.

وی، کانون‌های خارجی ریزگرد را غرب عراق، شرق اردن، سوریه، ‌عربستان و صحرای آفریقا(بخشی که متعلق به مصر اســت) دانست و ادامه داد: قطر ریزگردهای واردشده از این کانون‌ها به ایـــران کمتر از یک هزارم میلی‌متر اســت و می‌‎تواند هزاران کیلومتر از سطح بلند شود.

کردوانی، ریزگردها را از نظر خطر به دو دسته آلی و کانی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: منشا ریزگردهای ناشی از کانی‌ها حاوی ماسه و «کوارتز» هستند و در صورتی که کوارتز آسیاب شود وارد ریه خواهد شد و آسیب‌های جدی به انسان وارد می‌کند.

وی، کاهش دید رانندگان و اختلال در پرواز هواپیماها را از دیگر خسارات وجود ریزگردها دانست و اضافه کرد: در صورتی که ریزگردها با افزایش رطوبت همراه ‌شود موجب قطع آب و برق در اســتان خوزستان خواهد شد ضمن آنکه محصولات کشاورزی برای انجام فتوسنتز نیاز به نور خورشید دارند که این ریزگردها عاملی برای اختلال در این زمینه خواهد بود.

به گفته این محقق زیست محیطی ریزگردها موجب گم شدن زنبورهای عسل و کاهش میزان تولید عسل می‌شود.

نفوذ ریزگرد خارجی به ۲۰ اســتان

پدر علم کویزشناسی ایـــران، ترکیه را یکی از کانون‌های ریزگرد ایـــران نام برد و خاطرنشان کرد: با سدسازی‌هایی که از سوی ترکیه بر روی آب‌های ورودی به رودهای دجله و فرات احداث کرده اســت از این رو ورودی آب به این دو رودخانه کاهش یافته اســت ضمن آنکه تالاب‌ها و باتلاق‌های در مسیر این دو رود نیز خشک شده‌اند.

وی، جنگ و درگیری‌ها را از دیگر عوامل خشک شدن تالاب‌ها در عراق و ترکیه دانست و گفت: معمولا ریزگردهایی که از خارج به ایـــران وارد می‌شوند به بیش از ۲۰ اســتان کشور نفوذ کرده‌اند، به گونه‌ای که اســتان‎های ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، تهران و سمنان نیز شاهد پدیده ریزگرد هستند.

این اســتاد نمونه دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه حل مســاله ریزگردها با منشا خارجی تنها از سوی ایـــران امکان‌پذیر نیست، افزود: در زمان دولت قبل مذاکراتی با کشورهای عراق و ترکیه انجام شد و ضمن آنکه گروهی از کارشناسان خارجی برای تثبیت ماسه به کشور دعوت شدند که پس از برگزاری یک دوره آموزشی، این گروه خارجی به کشور خود بازگشتند.

کردوانی در عین حال ادامه داد: اخیرا مقرر شده اســت که ۲۰۰ هزار هکتار زمین در کربلا و از طریق حق‌آبه رودهای دجله و فرات عراق، آبیاری شود و از سوی دیگر ایـــران آموزش‌های لازم برای جلوگیری از ریزگرد با طریقه پاشش مالچ نفتی و جنگلکاری را ببیند.

ریزگردهای داخلی

وی، ریزگردهای داخلی را ناشی از زمین‌های کشاورزی دانست که به دلیل کمبود آب رها شده‌اند و گفت: زمین کشاورزی تا زمانی که کشت و کار در آن انجام می‌شود ریزگرد تولید نمی‌کند و در صورتی که خشک شود تا ۶ – ۵ ســال ریزگرد ندارد؛ چراکه ریشه گیاهان مانده در زمینه «هوموس» (یک نوع مواد آلی کربن‌دار تیره‌رنگ خاک) تولید می‌کند و این ماده موجب چسبندگی خاک خواهد شد.

پدر علم جغرافیای ایـــران تاکید کرد: زمانی که هوموس از بین می‌رود ریزگردهایی ایجاد می‌کند که موجب بروز سرطان می‌شود؛ زیرا دو کود حیاتی «ازته» و «فسفاته» به زمین‌ها داده می‌شود. کود ازت به سرعت جذب زمین خواهد شد ولی کود فسفات جذب نمی‌شود و سرطان‌زا اســت.

این محقق کاهش پوشش گیاهی را از دیگر عوامل تولید ریزگرد در داخل کشور نام برد و یادآور شد: به دلیل گرم شدن زمین پوشش گیاهی در حال کاهش اســت از این رو چاه‌های زیر زمینی متعددی احداث شد. در زمانی که سطح آب‌های زیرزمینی ۱۰ تا ۲۰ متر بود، گیاهان از این آب‌ها اســتفاده می‌کردند ولی امروزه این میزان کاهش یافته اســت.

کردوانی احداث چاه‌های نفت و خشک شدن تالاب‌ها و باتلاق‌ها را از دیگر عوامل ایجاد ریزگردهای داخلی ذکر کرد و ادامه داد: یکی از طریقه‌های مقابله با توفان‌های شن و ماسه و بیابان‌زایی از طریق جنگلکاری عنوان شده اســت. در ســال ۱۳۴۰ با جنگلکاری، شن و ماسه تثبیت می‌شدند.

کمبود آب و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی

پدر علم کویرشناسی ایـــران با بیان اینکه در گذشته جنگلکاری با اســتفاده از گیاهانی چون «طاق» صورت می‌گرفـــــت، ادامه داد: در آن زمان در دشت‌ها آب‌های زیر زمینی وجود داشت ضمن آنکه به مدت ۲ ســال با اســتفاده از تانکرهایی آبیاری می‌شدند تا ریشه درختان بلند و به آب‌های زیر زمینی برسند و در این زمینه موفق بودیم.

وی با تاکید بر اینکه من با طریقه‌های مالچ پاشی و درختکاری مخالف هستم، افزود: دیگر جنگلکاری طریقه مناسبی در این زمینه نخواهد بود. تایید این گفته خشک شدن جنگل‌هایی اســت که در ســال‌های گذشته ایجاد شده اســت.

پدر علم کویر ایـــران اضافه کرد: در طی ســال‌های گذشته چاه‌های آب متعددی از گرمسار تا مشهد احداث شده و این امر منجر به خشک شدن درختان کاشته شده اســت. در سمنان چندین هکتار جنگل ایجاد شد ولی به دلیل احداث چاه و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در شهر سمنان موجب خشک شدن این جنگل‌ها شده اســت از این رو ما امروزه ظرفیت ایجاد جنگل را نداریم چون سطح آب‌های زیرزمینی کاهش یافته اســت.

کردوانی با اشاره به جنگلکاری اســتان خوزستان تاکید کرد: در این اســتان چندین هزار هکتار درختکاری شد و به دلیل کمبود آب این جنگل‌ها خشک شدند.

حضور سازمان ملل در ایـــران بدون اجرای طرح‌های مقابله با ریزگرد

وی با اشاره به ارســال نامه رییس سازمان محیط زیست به سازمان ملل درخصوص جهانی بودن پدیده ریزگرد، گفت: سازمان ملل با جهانی بودن این پدیده موافقت کرده و قرار اســت در ۱۲ تیرماه جاری هیاتی از ۵۰ کشور به ایـــران بیایند تا اقدامات اجرا شده ایـــران در زمینه ریزگرد و تثبیت شن و ماسه را بررسی کنند.

کردوانی با طرح این سوال که در ایـــران چه اقداماتی در زمینه ریزگرد انجام شده اســت، اظهار کرد: باید در علم نوآوری انجام شود و زمانی که ســال قبل سازمان ملل، پیشنهاد ایـــران را در زمینه «جهانی بودن ریزگرد» را پذیرفـــــت من پیشنهاد دادم که طریقه‌هایی را برای مهار ریزگرد اجرایی کنیم تا وقتی این هیات به ایـــران می‌آیند، آن‌ها این طریقه‌ها را به نام ایـــران نامگذاری کنند.

اســتاد نمونه دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه این همان کاری اســت که در زمینه قنات انجام شده اســت، گفت: حالا هر کسی در دنیا قنات را به نام ایـــران می‌شناسد.

پیشنهادات برای کاهش ریزگرد

وی با اشاره به طریقه‌های تثبیت شن و ماسه گفت: پیشنهاد من پاشش مالچ شنی- ماسه‌ای اســت. به این ترتیب که در تانکرها مخلوطی از آب (۵۰ نسبت)، رس (۳۵ نسبت ) و ماسه (۱۵ نسبت) ترکیب و بتن شنی ماسه‌ای تولید و در کانون‌های شن و ماسه پاشیده شود.

کردوانی به بیان بهترین طریقه برای تثبیت ریزگرد پرداخت و یادآور شد: براساس اعلام سازمان ملل برای تثبیت ریزگرد باید ماده اولیه آن در محل وجود داشته باشد، ارزان باشد، فاقد آلودگی‌های زیست‌محیطی و یک بار برای همیشه باشد.

وی، مالچ‌های زیستی را خیانتی به محیط زیست دانست و گفت: چند طرح زیستی در زمینه تولید مالچ‌های زیستی پلیمری از سوی شرکت‌های دانش بنیان اجرایی شده که برخی از آن‌ها به مدت ۶ ماه دوام دارند و از سوی دیگر این مالچ‌ها حاوی کلروکلیسیم اســت که این ماده رطوبت هوا را می‌گیرد از این رو منجر به خشک شدن گیاه می‌شود ضمن آنکه عمر مفید آن تا زمانی اســت که باران نبارد.

کردوانی مالچ‌های نفتی را دارای معایب متعددی دانست و اظهار کرد: پاشش مالچ نفتی خیانت به محیط زیست اســت، زیرا اولا یک ماده نفتی اســت، دوم اینکه برای تولید مالچ ابتدا نفت باید به قیر تبدیل شود که در این صورت نیاز به احداث کارخانه داریم. قیر سفت اســت که برای شل کردن آن در کارخانه از طریق ترکیب ۵۰ نسبت آب، ۴۸ نسبت قیر و ۲ نسبت ماده ممزوج کننده این دردسر رفع می‌شود. نیاز به ماشین‌های مخصوص برای مالچ پاشی اســت. بعد از پاشش به نظر می‌رسد که سراسر منطقه سوخته اســت. انتشار بوی نفت سوخته برای سلامت مضر اســت. ضریب حرارتی را افزایش می‌دهد که باعث از بین رفـــــتن حشرات و گیاهانی نظیر «دم گاوی» منطقه می‌شود. این ماده حاوی فلزات سنگین مانند سرب اســت. در صورتی که یکسان پاشیده نشود در مناطق دارای تپه‌های ماسه‌ای موجب سیلاب می‌شود و این اتفاقی اســت که در آران و بیدگل رخ داده بود. بعد از پاشش نباید بر روی آن راه رفـــــت. پس از ۳ ســال اثر آن از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه ریگ می‌تواند یک بار برای همیشه قادر به تثبیت شن و ماسه ‌شود، اظهار کرد: ریگ دارای دانه‌های درشت به اندازه بادام اســت و در طبیعت به وفور یافت می‌شود و برای تولید آن نیاز به احداث کارخانه نداریم.

این محقق با اشاره به برخی از ادعاها در خصوص گران بودن طریقه ریگ‌پاشی جهت مهار شن و ماسه،‌ تاکید کرد: حتی اگر این طریقه ۴ برابر نسبت به سایر طریقه‌ها گران‌تر باشد اقتصادی اســت چون علاوه بر آنکه مسایل زیست‌محیطی را ندارد، یک‌بار برای همیشه اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته درختکاری طریقه مناسبی برای کاهش ریزگرد نیست اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۶ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : مختلف

138722 490 ایـــران ِتشنه

تنش آبی گریبان ۶ کلانشهر و ٢٨٩ شهر را گرفـــــته اســت. گرمای تابستان زودتر از موعد از راه رسید و حالا در هفته اول تیرماه که آفتاب تندتر از همیشه می‌تابد، «کم‌آبی» خبرساز شده اســت.

 

به نقل شهروند، ایـــران که در کمربند خشک و نیمه‌خشک قرار گرفـــــته، ســال‌هاســت با خشکســالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تابستان که می‌رسد، این هشدار بار دیگر تکرار می‌شود که اگر در مصرف آب صرفه‌جویی نشود، چاره‌ای نیست جز «جیره‌بندی».

 

این هشدار در روزهای گذشته برای اهالی ۵ شهر از کهگیلویه وبویراحمد تکرار شد و حالا برای ٢٨٩ شهر ایـــران. هفته اول تیرماه هر ســال، «هفته صرفه‌جویی» اســت اما تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی باعث شد این نام امســال به «هفته ملی آب» تغییر پیدا کند.

اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد کلانشهرهایی هستند که همراه ٢٨٩ شهر کشور با عنوان مناطق درگیر با تنش آبی در تابستان امســال از آنها یاد شده اســت. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در روزهای گذشته با نام‌بردن از این مناطق مردم را به مدیریت مصرف آب در تابستان دعوت کرد و معنی تنش آبی را این‌طور توضیح داد: «منابع آب موجود و مصرف آنها در حالت سربه‌سر قرار دارد و در این وضعیت، کنترل مصرف از سوی مشترکان به‌ویژه در ساعت‌های پیک مصرف برای پایداری خدمات بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.»

احتمال قطعی آب و افت فشار در روزهای گرم

براساس اعلام اخیر وزارت نیرو در بعضی از شهرهای کشور و کلانشهرها ممکن اســت تنش آبی و کاهش فشار آب ایجاد شود. از طرفی در بسیاری از شهرها ممکن اســت مصرف بیش از حد، افت فشار به دنبال داشته باشد و قدیمی‌بودن شبکه آن شهرها، بالابردن فشار شبکه آب شهری را غیرممکن کند؛ مثل بوشهر. ایـــران کشوری کم‌آب با متوسط بارش ســالانه ٢۵٠میلیمتر اســت و اســتان بوشهر در بهترین شرایط متوسط بارش کمتری از این مقدار دارد.

 

ایـــران درحالی با تنش آبی مواجه اســت که بیشتر مصرف آب را باید گردن بخش کشاورزی انداخت. مثال واضح این موضوع صادرات محصول آب‌بری چون هندوانه به کشور قطر اســت.

 

محصولی پرمصرف اســت که درشرایط بهینه مصرف برای تولید هر کیلوگرم آن حدود ٢۴٠ لیتر آب مصرف می‌شود. در هفته‌های گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم از دردسر جدی کم‌آبی کشور حرف زده: «باید با اصلاح الگوی کشت از منابع آب کشور حفاظت کنیم.»

 

او در سی‌امین جلسه شورایعالی آب مقرر کرد که کمیته‌ای برای پیگیری طرح جامع الگوی کشت تشکیل شود و تا پایان ‌ســال ٩۶ طرح آن را به سرانجام برساند. با وجود نقش بخش کشاورزی اما نمی‌توان موضوع مصرف بالای آب شرب را در ایـــران نادیده گرفـــــت.

 

حالا در کنار همه این شرایط، سازمان هواشناسی هم خبر داده که دمای هوا در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور بین ۵/ ٠ تا ۵/ ١ درجه سانتیگراد گرم‌تر خواهد شد و این سبب می‌شود تا میزان مصرف آب بیشتر از پیش شود. برای مصرف بیش از حد آب می‌توان تهران را مثال زد؛ آمارها می‌گوید که متوسط مصرف آب هر ایـــرانی در روز ١٩٠ لیتر و ۴٠ لیتر بالاتر از اســتاندارد جهانی اســت و درست در همین شرایط هر تهرانی در روز حداقل ٢٢٠ لیتر آب مصرف می‌کند که ٧٠ لیتر از الگوی جهانی بالاتر اســت. ایـــران با وجود محدودیت منابع آبی یکی از بیشترین مصارف را در بین کشورهای مختلف دارد، به‌طوری که متوسط مصرف آب خانگی در دنیا برای هر نفر در روز ١۵٠ لیتر اســت.

 

همین تجربه آماری نگرانی‌ها را برای تابستان بیشتر کرده اســت؛ نگرانی از افت فشار آب، تأمین آب و قطع آب و برق. به‌طوری که به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا طبق پیش‌بینی‌ها اگر به ‌دلیل افزایش دما میزان مصرف آب در اوج زمان مصرف بیش از حد انتظار بالا برود، ممکن اســت حجم مخازن کاهش یابد. بین ساعات ١۶:٣٠ تا ٢١ در روزهای غیرتعطیل و ساعات ١٠ تا ١۴ و در بعدازظهرها از ١۶:٣٠ تا ٢١ در روزهای تعطیل اوج مصرف آب اســت و فشار زیادی به شبکه آب تحمیل می‌شود.

 

به گفته میدانی برای شهر گرگان، دردسر دیگری مطرح اســت؛ تأمین آب. با این حال تصمیم گرفـــــته شده آب این شهر از طریق سامانه‌های آب شیرین‌کن تأمین شود. از سوی دیگر در هفته‌های گذشته روزهای بسیار گرم سیستان‌وبلوچستان با قطعی برق و به تبع آن قطعی آب همراه بود؛ موضوعی که حتی معاون اول رئیس‌جمهوری را به واکنش واداشت که بگوید: «حتی یک ساعت قطعی آب هم سخت اســت» و دستوراتی برای رسیدگی سریع به دردسرات این اســتان صادر کند. قطعی آب در گرمای ۵٠ درجه‌ای اســتان زابل به دلیل قطع و وصل‌ مکرر برق اتفاق افتاد. طبق توضیح معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، این قطعی مکرر با ایجاد شوک به ایستگاه‌های پمپاژ، ترکیدگی لوله و اتصالات را به دنبال داشت و تأسیسات آب را دچار نقص کرد. با این حال این دردسر با اختصاص ١۵٠‌میلیارد تومان به اســتان سیستان‌وبلوچستان از محل ۴٩٠‌میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای شهرهای دارای تنش حل شد.

 

طبیعت سازش می‌کند
تنش آبی به آب پشت سدها اشاره دارد، هرچند مسئولان وزارت نیرو اکنون از وضع آب ذخیره شده در سدها راضی‌اند اما اگر میزان مصرف در تابستان افزایش یابد حتی با وجود آب پشت سدها، در بسیاری از مواقع تأسیسات پاسخگوی نیاز بیش از حد مشترکان نخواهد بود.

اما آیا همین تنش آبی محیط ‌زیست را هم درگیر می‌کند؟ تالاب‌هایی که در زمستان گذشته و بهار امســال، بارش‌های خوبی را تجربه کردند تا گرما و تبخیر تابستان را بهتر دوام بیاورند.

 

مسعود باقرزاده ‌کریمی، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط‌ زیست در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «تنش آبی در یک منطقه برای جوامع انسانی، مساوی با تنش آبی برای طبیعت نیست. تنش زمانی رخ می‌دهد که میزان آب مدیریت شده کم شود، مثل حالا که منابع شرب برای این ۶ اســتان کافی نیست و آب مخازن سدها و چاه‌ها کمتر شده اســت. در این شرایط واکنش طبیعت متفاوت اســت، طبیعت می‌تواند خود را با وضع سازگار کند.»

 

او ادامه می‌دهد: «منابع آبی تالاب‌ها هم اغلب مدیریت شده اســت و روی آن سد زده‌اند، اما بخشی از آنها مسیل اســت و نمی‌توان کنترلی روی آن داشت. در این بخش چه ترســالی باشد و چه خشکســالی، طبیعت سازگاری می‌کند.»

 

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط ‌زیست در توضیح این سازگاری، پرندگانی را مثال می‌زند که «می‌توانند آینده‌نگری کنند و با توجه به خشکســالی، تخم‌های کمتری بگذارند» و همین‌طور «آرتمیاها» که با توجه به نوسان‌های آب، انتخاب می‌کنند که تخم‌گذاری کنند یا زنده‌زا باشند.

 

اکنون با فرارسیدن تابستان و شدت گرفـــــتن تبخیر آب، دریاچه ارومیه به دلیل حضور آرتمیاها بار دیگر به رنگ سرخ درآمده اســت. باقرزاده کریمی سرخ شدن دریاچه را نشانه‌ای خوب از سازگاری طبیعت می‌داند: «این سازگاری پیچیده اســت. آرتمیا‌ها جزو معدود موجوداتی هستند که دو نوع زایش دارند؛ هم زنده‌زایی می‌کنند و هم تخم‌گذاری. این یک معجزه اســت که آنها تشخیص می‌دهند در شرایط نرمال بچه‌زا باشند و در شرایط اســترسی تخم‌گذاری کنند. به‌خصوص که «سیست» آرتمیاها بیشتر از آرتمیای زنده دوام می‌آورد. این قابلیت را سازگاری یا «adaptation» می‌گویند.»

 

لایحه تالاب‌ها ناجی آنهاســت

معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان محیط ‌زیست اشاره‌ای هم به لایحه تالاب‌ها دارد که به تازگی ابلاغ شده: «قانونی که مجلس به نفع تالاب‌ها تصویب کرد و به دستگاه‌ها ابلاغ هم شد، ناجی تالاب‌هاســت. براساس این قانون حقابه تالاب‌ها را سازمان حفاظت محیط‌ زیست تعیین می‌کند و وزارت نیرو موظف به تأمین آن اســت. در شرایط تنش آبی که آب پشت سدها هم کافی نیست باز هم فرمولی وجود دارد که حقابه‌ای به تالاب‌ها می‌رساند.»

 

او ادامه می‌دهد: «طبیعت با توجه به نوسانات آبی خود را سازگار می‌کند و ما با توجه به همین سازگاری، براساس فرمول موجود، میزان حقابه را حساب می‌کنیم و درنهایت تخصیص حقابه تالاب‌ها، با توجه به شرایط آبی انجام می‌گیرد.»

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته ایـــران ِتشنه اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

صفحه 3 از 155
قبلی 12345678910 بعدی 203040...«